Contact

Contact / reserveren

Geachte Gast,

Tot onze “vreugde” mogen we vanaf 28 april onze terrassen weer openen van 12-18 uur. Tot nu toe was reserveren op ons terras niet mogelijk. We hebben besloten om, zolang ons restaurant binnen nog gesloten is, beperkt reserveringen aan te nemen op ons (beneden)terras. Op het loungedeck kunt u net als voorheen reserveren aan de deur.

Voor wat betreft reserveren op ons terras: Dit kan UITSLUITEND TELEFONISCH OP DE DAG ZELF vanaf 10 uur ’s morgens. U bereikt ons via het telefoonnummer: +31 (0)118-582190

We hebben 3 verschillende reserveringsblokken: van 12.00 tot 13.30, van 14.00 tot 15.30 en van 16.00 tot 18.00.  We reserveren vooraf enkel voor vroege of late lunch en vervroegd diner, voor een drankje of borrel kunt u ter plekke aan de deur reserveren. Wilt u langer blijven zitten dan de hier getoonde blokken, dan kunt u dat bij de reservering aangeven en zullen wij kijken of we daarvoor mogelijkheden hebben.

Vanwege het onbestendige Nederlandse klimaat en de bijna dagelijks wisselende berichtgeving van de overheid is het voor ons niet mogelijk om langer vooruit online reserveringen aan te nemen.

Houd u a.u.b. rekening met de door de overheid gestelde beperkingen: maximaal 2 personen per tafel, meer is enkel toegestaan indien allen afkomstig zijn uit 1 huishouden. Aangezien de ingang via ons restaurant gaat en ook de toiletten binnen zijn, is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en toiletbezoek. Heeft u klachten, blijf dan thuis.

Wij hopen u binnenkort op ons terras te mogen begroeten!☀️

Team Oase Domburg

——————

🇩🇪 Werter Gast,

Zu unserer „Freude“ dürfen wir unsere Terrassen ab dem 28. April von 12 bis 18 Uhr wieder öffnen. Bisher war es nicht möglich, auf unserer Terrasse zu reservieren. Wir haben beschlossen, solange unser Restaurant noch geschlossen ist, Reservierungen auf unserer (unteren) Terrasse zu ermöglichen. Auf dem Lounge-Deck können Sie wie zuvor an der Tür reservieren.

In Bezug auf Reservierungen auf unserer Terrasse: Dies ist nur per Telefon am Tag selbst möglich ab 10 Uhr morgens. Sie erreichen uns über die Telefonnummer: +31 118 582190

Wir haben 3 verschiedene Reservierungsblöcke: von 12:00 bis 13:30 Uhr, von 14:00 bis 15:30 Uhr und von 16:00 bis 18:00 Uhr. Wir buchen nur im Voraus für Mittagessen und frühes Abendessen, für nur Kaffee oder ein Getränk können Sie vor Ort ein Tisch buchen. Wenn Sie länger als die hier gezeigten Blöcke bleiben möchten, können Sie dies bei der Buchung angeben. Wir schauen dann nach die Möglichkeiten dafür.

Aufgrund des instabilen niederländischen Klimas und der fast täglich wechselnden Nachrichten der Regierung ist es uns nicht möglich, Online-Reservierungen länger im Voraus vorzunehmen.

Bitte beachten Sie die von der Regierung festgelegten Einschränkungen: Maximal 2 Personen pro Tisch, mehr ist nur zulässig, wenn alle aus einem Haushalt stammen. Da der Eingang durch unser Restaurant führt und sich auch die Toiletten im Inneren befinden, ist beim Betreten des Restaurants und Besuchen der Toilette eine Mundmaske erforderlich. Wenn Sie Beschwerden haben, bleiben Sie zu Hause.

Wir hoffen, Sie bald auf unserer Terrasse zu sehen!☀️

Team Oase Domburg

——————

🇬🇧 Dear Guest,

“Joyfully” we are allowed that we can open our terraces from the 28th of April from 12-18 hours. Until now  we would not take any reservations on our terraces. Until further notice we have decided that as long as our restaurant has to be closed, we will take a limited amount of reservations on our (lower) terrace. As before you can onlu reserve a table on our loungedeck at the door.

Regarding reservations on our terrace: This is ONLY POSSIBLE BY TELEPHONE ON THE DAY ITSELF from 10.00 am. You can reach us by telephone number: +31 (0)118-582190

We have three different reservation blocks: from 12.00 until 13.30, from 14.00 until 15.30 and from 16.00 until 18.00.  We will only accept reservations for regular and late lunch or early dinner, for drinks or cocktails it will be only possible to make reservations at the door upon availability. If you want to stay longer than these reservation blocks please indicate this when booking we will see if we have options available for this.

Due to the unstable Dutch climate and the almost daily changing reports from the government, it is not possible for us to take online reservations longer in advance.

Please take into account the restrictions set by the government: maximum 2 people per table, more is only allowed if all come from 1 household. Because the entrance goes through our restaurant and the toilets are also inside, a mouth mask is mandatory when entering and visiting the toilet. If you have health complaints, stay at home.

We hope to see you soon on our terrace!☀️

OPENINGSTIJDEN